Buono

Piante rampicanti

Fagiolo 'Borlotto Lingua Di Fuoco' (Phaseolus vulgaris)
Hot Stuff
{"list_position":0,"systype":"article","name":"Fagiolo 'Borlotto Lingua Di Fuoco' (Phaseolus vulgaris)","id":"MA-PHA01","list_name":"tree-405"}
Lima bean (Phaseolus lunatus)
{"list_position":1,"systype":"article","name":"Lima bean (Phaseolus lunatus)","id":"MA-1140","list_name":"tree-405"}
Pole Bean 'A Cosse Violette' (Phaseolus vulgaris)
{"list_position":2,"systype":"article","name":"Pole Bean 'A Cosse Violette' (Phaseolus vulgaris)","id":"MA-1090","list_name":"tree-405"}
Hyacinth bean (Lablab purpureus)
{"list_position":3,"systype":"article","name":"Hyacinth bean (Lablab purpureus)","id":"MA-1082","list_name":"tree-405"}
Fagiolo rampicante 'Neckarkönigin' (Phaseolus vulgaris)
{"list_position":4,"systype":"article","name":"Fagiolo rampicante 'Neckarkönigin' (Phaseolus vulgaris)","id":"MA-0023","list_name":"tree-405"}